Thầy Chân Tính nói rất đúng! Ai cũng nên biết điều này để không HỐi HẬN về sau.

Share
Embed

Comment