ראש הממשלה, יאיר לפיד, בישיבת הממשלה 3.7.22

Share
Embed

Comment